Maximale afmetingen

Voertuig

We krijgen regelmatig vragen over wat de maximale afmetingen zijn voor een auto met aanhangwagen en lading. Hier is veel onduidelijkheid over. Daarnaast is vaak de vraag wanneer lading wel of niet gemarkeerd zou moeten worden.

Om te beginnen met de eenvoudigste maat, de maximale hoogte is vastgesteld op 4 meter. Deze hoogte geld in principe voor alle voertuigen. Deze is dus voor zowel auto’s, vrachtauto’s als aanhangwagens het zelfde.

De breedte van voertuigen is maximaal 255 centimeter op verharde wegen. Op onverharde wegen mag de breedte maximaal 220 centimeter zijn. Er is echter een uitzondering voor gekoelde voertuigen, deze mogen een maximale breedte hebben van 260 centimeter. Dit zijn de maximale afmetingen voor het voertuig zelf. Op de breedte inclusief lading komen we hier onder nog terug.

De maximale lengte voor een aanhangwagen is 12 meter. Dit is gemeten vanaf hart koppeling tot achterzijde aanhangwagen. De totale combinatie mag echter niet langer zijn dan 18 meter. Deze maximale lengte staat vast voor een auto met aanhangwagen. Voor andere combinaties gelden andere maximale lengtes, zo is de maximale lengte voor bedrijfsauto’s met aanhangwagens 18,75 meter.

Lading

De maximale hoogte met lading is het zelfde als zonder lading. Dit is altijd 4 meter.

Het voertuig inclusief lading mag in de breedte totaal maximaal 3 meter zijn, dit is enkel zo bij ondeelbare lading. Bij een deelbare lading mag deze niet in de breedte uitsteken. Als de lading in de breedte meer dan 10 centimeter uitsteekt is het verplicht deze rood wit te markeren. Als het donker is, is men verplicht deze markering te voorzien van licht. Dit moet aan de voorzijde wit zijn, aan de achterzijde rood.

Aan de achterzijde mag de lading bij aanhangwagens tot 3.500kg maximaal 1 meter uitsteken, tevens mag de lading maximaal 5 meter achter de achterste as uitsteken. De uitstekende lading aan de achterzijde mag echter het zicht op het kenteken, de verlichting en de reflectoren niet beperken. Als het zicht hier op wel beperkt is, dan moet men op het uiteinde van de lading opnieuw verlichting (op de zelfde wijze als op het voertuig vereist) aanbrengen. Lading mag nooit aan de voorzijde van een aanhangwagen uitsteken. Het uitsteken van lading aan de achterzijde is ook enkel van toepassing bij ondeelbare lading.